56467667mailto:kaja.laanmae@gmail.com Mustamäe tee 59
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
ettevõtlik kodanik

Ettevõtlik kodanik 7.klass –

Ettevõtliku kodaniku mängus saavad õpilased teada, mis tunne on olla ettevõtte omanik ja kuidas tema ettevõte toimib. Saadakse teada, kuidas raha ettevõtete vahel ringleb. Mis tunne on omada ettevõtte pangakontot ja teha ülekandeid. Saadakse teada, kust tekib riigile raha, millest tulevad linnavalitsusele tulud ja kuidas neid tulusid kasutatakse.
Püütakse selgusele jõuda, kuhu kaob ettevõtte omaniku aeg.

Kuidas toimib?

Ettevõtlikud kodanikud töötavad oma firmas, maksavad palka ja riigile makse ning tasuvad igakuiselt tegevusega seotud püsikulud. Kõigil on kiire ja tööd on palju, kuid raha aina väheneb. Noored ettevõtjad on sunnitud mõtlema, kas saab kuskilt kokku hoida või on mõistlikum leida rohkem kliente. Kõik valikud on võimalikud, kuid kas need lahendavad probleemi?

Eesmärgiks on luua ettevõtlikkuspädevust arendav keskkond, mis toetab ettevõtlusalase terminoloogia kasutamist, sotsiaalse pädevuse, suhtluspädevuse ja matemaatikapädevuse arengut.

Kaudselt käsitletakse ka enesemääratluspädevust – iseenda tugevate külgede leidmine ja nende kasutamine rollimängus.

Mängija:

  • oskab tuua näiteid nii tulu- kui ka kuluallikatest;
  • kasutab edu saavutamiseks meeskonna abi;
  • harjutab suhtlemist endale uues olukorras;
  • harjutab dokumenteerimist;
  • teab, mis on ettevõte ja mis osadest palk koosneb;
  • mõistab riigi panust ettevõtete ja eraisikute tegevuses;
  • saab ülevaate ettevõtjate panusest ühiskonda ja töötajate panusest ettevõttesse;
  • harjutab klientide teenindamist ja tehingute tegemist.

Mängu kestus 2,5 tundi.

et